Personliga verktyg
Du är här: Hem Företag
Dokumentåtgärder

Till företag

Daimler erbjuder företag och den offentliga sektorn högklassiga nätverks- och kommunikationslösningar från branschens ledande tillverkare. Med hjälp av våra produktlösningar kan företaget utveckla sina datanät så att de fungerar snabbare, tillförlitligare och kostnadseffektivare.

Våra produkter stöder allmänna standarder som möjliggör paketbaserad överföring av data, röst och videoapplikationer i en TCP/IP-infrastruktur.  I och med att utvecklingen stadigt går mot IP-baserade nätverk och trafiken ständigt ökar, sätter behovet av större kapacitet nya krav på såväl företagets interna nätverk som på utförandet av accessnät.

Med Daimlers nätverks- och kommunikationslösningar kan företaget bland annat: 

  • Optimalt utnyttja befintlig kapacitet i både fasta och det trådlösa nät samtidigt som administration och underhåll underlättas och ger inbesparingar

  • Använda trådlöst för att få tillgång till realtidsinformation oberoende av tid och plats. Trådlösa nätverk kan möjliggöra helt nya arbetsrutiner och sätt att betjäna kunder.

  • Där optisk fiber inte är tillgänglig kan företaget med hjälp av kopparbaserade accessnät ansluta lokala nätverk som befinner sig fysiskt t.o.m på långt avstånd från varandra. Trådlöst är givetvis även alltid ett beaktansvärt alternativ.

Daimler är expert på trådlösa och fasta nätverkslösningar.

Utöver systemleveranserna får kunden dessutom ett mervärde genom den nätverksexpertis och mångsidiga tjänster vi erbjuder.

Mera information om företagslösningarna ger Daimler sälj.