Personliga verktyg
Du är här: Hem Företaget
Dokumentåtgärder

Företaget

Daimler Sweden levererar högklassiga nätverks- och kommunikationslösningar för operatörer, företag samt konsumenter. Vi representerar systemlösningar från branschens ledande tillverkare som tillför kunden både teknisk och ekonomisk nytta. Daimler erbjuder produkter och tjänster för byggande, utvecklande och underhåll av såväl lokala nätverk, accessnät, stadsnät, regionnät som stamnät.

En god branschkännedom, stark produktkunskap, snabb logistik samt ypperlig betjäning är väsentliga hörnstenar i Daimlers verksamhet. Företagets största resurs är just våra tekniskt sakkunniga, som betjänar kunderna heltäckande enligt behov och önskemål. Organisationens gedigna nätverkskunskap framhävs särskilt inom områdena planering och utförande.