Personliga verktyg
Du är här: Hem Operatörer
Dokumentåtgärder

Till operatörer

Daimler betjänar branschens ledande nät-, tjänste-, mobil- och dataoperatörer. Vi är en heltäckande systemleverantör och erbjuder produktlösningarna tillhörande tjänster så som planering, installation, utbildning och underhåll.

Daimler har betjänat teleoperatörer i Norden och i de baltiska länderna sedan år 2000.

Våra produkter riktar sig till operatörer, energibolag samt till statliga, kommunala och privata bredbandsprojekt. 

Daimler representerar branschens ledande tillverkare av kommunikationssystem. Vi är specialiserade på byggande av bredband såväl i städer som på landsbygden. Med hjälp av våra produktlösningar kan kunden kostnadseffektivt bygga, utveckla och underhålla stam-, region-, stads-, access- eller fastighetsnät.

Vi behärskar mångsidigt olika tekniker för såväl trådlösa som fasta nätverk. 

Daimlers trådlösa produktportfölj omfattar licensierade mikrovågslänkar, radiolänkar på icke-licensierat, WLAN samt flerkanalsroutrar för industriella applikationer.

De fasta bredbandsteknikernas omfattande produktsortiment innehåller centralutrustning, terminaler samt administrationsprogram för fibernät och xDSL.

Vi deltar i Fiber till hemmet eller trådlösa projekt till  stadsnätsföreningar, regionnätsföreningar, kommunala och privata nätverksinitiativ.  Daimler har som mål att vara en betydande samarbetspartner och agera både expert och leverantör av utrustning för bredbandsnät.  .  

Mera information om produkter och tjänster för opertörer ger Daimler sälj.