Personliga verktyg
Du är här: Hem Produkter Trådlösa nätverk
Dokumentåtgärder

Trådlösa nätverk

Daimler erbjuder trådlösa nätverk för snart sagt alla miljöer och ändamål: WiFi, Mesh, flerkanalsroutrar för fordonsapplikationer, punkt-till-punkt radiolänkar och punkt-till-multipunkt höghastighetsnät. Våra lösningar riktar sig till operatörer och företag.

Som expert på trådlösa nätverk levererar Daimler heltäckande tjänster för planering, utförande och underhåll. Vårt gedigna kunnande och långa erfarenhet av trådöst sträcker sig 15 år tillbaka i tiden.

Beroende på vilka standarder produkterna stöder används de antingen på licensfria eller licensbelagda frekvenser. 

Mera information om de trådlösa produkterna ger Daimler sälj.