Personliga verktyg
Du är här: Hem Produkter Minnesprodukter
Dokumentåtgärder

Minnen

Daimler levererar minnesprodukter av hög kvalitet till alla slag av elektroniska apparater. Produktsortimentet täcker minnesmoduler för servrar, datorer och skrivare oberoende av produktmärke. Vi har USB-minnen, Compact Flash och övriga minneskort som används i digitala kameror, mobiltelefoner, digitalspelare och annan PDA-utrustning. Daimler saluför även standardminnen.

 

Ladda hela portföljen full vid minnesuppgraderingar

Datorparkens minnesuppdatering är som regel prismässigt mera fördelaktigt än anskaffning av nya datorer. Daimler erbjuder ett enkelt och konkurrenskraftigt sätt för företaget att utföra större minnesuppgraderingar.  

När antalet datorer som skall uppdateras är stort, datorparken brokig, dokumentationen kanske bristfällig eller svår att sammanställa, kan hela uppdateringsprojektet plötsligt kännas övermäktigt. Det finns dock ingen orsak att låta sig nedslås, vi ställer en minnesportfölj till ert förfogande som sparar både nerver, tid och pengar.   

Vid start förses portföljen(-erna) med varierande minnesmoduler i tillräckligt antal. Det minskar behovet av förhandsutredningar och tidskrävande planering. Installationsarbetet kan inledas utan dröjsmål och fortskrider snabbt och enkelt när behövliga minnesmoduler genast finns till hands. Under projektets gång kan portföljen vid behov kompletteras. 

Efter utfört projekt returneras oanvända moduler tillsammans med portföljen. Kunden faktureras endast de minnen som installerats. Enkelt och effektivt!

Garantier

Våra minnesprodukter har även utmärkta garantivillkor. Minnesmodulerna har begränsad livstids garanti. Övriga minnesprodukters garanti är 1-5 år beroende på produkten.   

Utöver dessa garantier erbjuder vi även en servicegaranti på minnesmodulerna. Den kan appliceras på minnen för servers och annan affärskritisk datorutrustning. Minnesmodulernas service garanti är den samma som utrustningens de är installerade i (max 3 år).  Om ett minne med gällande service garanti går sönder utföres byte av produkten i kundens utrymmen enligt garantivillkoren. 

Om du behöver service garanti känner du lätt igen Daimlers garantiprodukt med hjälp av D-RAM etiketten som appplicerats på datorskalet vid installation. Även produkten är försedd med en liten D-RAM etikett. Garantiservice kan beställas via Daimlers tekniska support. 

Mera information om minnesprodukterna och minnesportföljen ger Daimler sälj.