Personliga verktyg
Du är här: Hem Produkter Optiska fiberlösningar Fiber till hemmet (FTTH)
Dokumentåtgärder

Fiber till hemmet (FTTH)

Daimler levererar accessnät och kompletta transmissionssystem för Fiber till hemmet. Med hjälp av lösningarna anslutes kundernas och fastigheternas interna nät till accessnätet och vidare till regionnätet med hjälp av optisk fiber. Transmissionsystemen används i städernas och glesbygdens villaområden, radhusområden och höghusområden.

Daimler erbjuder operatörer, den offentliga och privata sektorn sakkunnig planering och utförande av accessnät för Fiber till hemmet.

I tjänsterna ingår planering av nätverkets infrastruktur samt optimering. Med optimering avses i det här sammanhanget, att man söker den på lång sikt mest optimala cellstorleken för kundanslutningarna. Med andra ord, installationsplatsernas antal och antalet fiber som används skall vara i optimalt förhållande till antalet användare. Till planeringen hör även centralenheternas konfigurationsangivelser, testning och driftsättning.    

Förutom planering ger våra tekniskt sakkunniga stöd och håller utbildningar för personer som utför nätens installationer och underhåll. Efter slutfört projekt kan kunden anlita Daimler för forsatt, mångårigt stöd och vidare utveckling av näten.

Mera information om accessnät för Fiber till hemmet ger Daimler sälj.