Personliga verktyg
Du är här: Hem Produkter xDSL-tekniker
Dokumentåtgärder

xDSL-tekniker

Nya G.SHDSL och VDSL2 tekniker erbjuder operatörerna bättre möjligheter att effektivare utnyttja befintlig kapacitet i kopparbaserade nät. Med hjälp av de nya teknikerna kan operatören erbjuda snabbare och tillförlitligare företagsanslutningar på områden där fiber inte finns att tillgå. Även företaget och den offentliga sektorn kan utnyttja nya DSL-tekniker för att koppla samman lokala nätverk i byggnader som befinner sig på olika platser. Accessnäten lämpar sig också för videoövervakning, VoIP eller trafikstyrningssystem.

De senaste årens starka utveckling av kopparbaserat bredband tillför organisationer nya möjligheter att utnyttja DSL anslutningarna mera effektivt: ett utökat utbud på bredbandstjänster, större hastigheter över längre avstånd jämsides med ökad driftsäkerhet och störningsfriare anslutningar.  

SHDSL och VDSL teknikernas främsta fördel är symmetriska anslutningar (hastigheterna är de samma i båda riktningarna (upstream och downstream)).

Daimler representerar Actelis Networks, som är ledande tillverkare av G.SHDSL.bis EFM –accessnät. Vårt produktutbud innehåller också G.SHDSL.bis ATM  produktlösningar samt centralutrustning och terminaler för VDSL2 och ADSL2+.