Personliga verktyg
Du är här: Hem Support
 
Dokumentåtgärder

Kundservice

Teknisk support

Daimlers tekniska support

När du behöver anlita vår support, vänligen fyll i supportblanketten

Anvisningar för privata

Stödet till hemanvändare begränsar sig till teknisk rådgivning rörande installering och användning av en produkt med gällande garanti. Vi bistår inte i datorns grundläggande användning (operativsystemet), problem som förorsakats av internetuppkopplingen eller av andra orsaker som inte hänför till Daimlers produkter. I produkternas bruksanvisning eller i FAQ-tjänsten hittar du svar på de flesta frågor om installation och användning.

Garanti och service

Produkternas garantitider finner du på produktsidorna, vid behov kan du även fråga vår tekniska support om garantin.

Om du är en privatkund och upptäcker ett fel i produkten medan garantin ännu är i kraft, ta kontakt med inköpsstället. Följ återförsäljarens anvisningar. Skicka inte utbytesprodukter direkt till Daimler.

Om du är återförsäljare eller operatörskund kan du bekanta dig med anvisningarna för garantibyten här.

Reklamationer

Reklamationer riktade till Daimler kan vid behov skickas per e-post till adressen info (at) daimler.se eller anmälas per telefon tel. 08-556 145 10.

Programvaru uppdateringar

Vi rekommenderar att du alltid använder produktens senaste version av programvaran. En uppdaterad programvara kan underlätta installationen eller tillföra nya och förbättrade egenskaper. Bekanta dig alltid först med anvisningarna för uppdatering. Om du behöver hjälp med att genomföra uppdateringen kan du ta kontakt med vår tekniska support. 

Du kan ladda ner firmware och uppdateringar för Daimlers produkter här.

 

Bruksanvisningar

Bruksanvisningar för Daimlers konsumentprodukter kan laddas ner här.

Om du inte hittar den användarguide du söker på sidan Ladda ner filer, sök då information på tillverkarens webbsida eller fråga Daimlers tekniska support.