Personliga verktyg
Du är här: Hem Tjänster
 
Dokumentåtgärder

Tjänster

Daimler verkar som en heltäckande leverantör av nätverks- och kommunikationslösningar. Vi erbjuder kompletta planerings-, installerings- och underhållstjänster för våra produktlösningar. Vi utför experttjänster som engångsuppdrag, på projektbasis eller inom ramen för ett serviceavtal. Vid behov planerar och utför vi alla skeden av leveransen samt ansvarar för produkternas support och underhåll under hela deras livscykel.

Planering och utförande

Suunnittelu ja toteutus
Daimler bistår kunden i att kartlägga behoven, välja rätt produktlösning samt anpassa och utveckla den ändamålsenligt. Vid planering och utförande av nätverken lägger vi speciell tyngdpunkt på hög Läs mer

Support och underhåll

Tuki ja ylläpito
Daimler erbjuder kunderna teknisk support i användningen av nätverken och i att lösa eventuella problemsituationer under och efter produkternas garantitid. Den tekniska supporten ges per telefon och Läs mer

Utbildning

Koulutus
Daimler ordnar leveranserna tillhörande tekniska skolningar. Utbildningarna riktar sig till användare, underhållsansvariga samt installatörer. Driftsutbildningarna riktar sig till tekniska personer Läs mer